Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

Blogg

Artiklarna i denna sektion skrivs inte av Ombildningskonsulten utan levereras av en extern part.

RSS

Finns det risker omvandla till bostadsrätt?

16 Aug 2021

Risker med att omvandla till bostadsrätt Att köpa en bostad innebär så gott som alltid en risk. Det samma gäller vid en ombildning av en hyresrätt till en bostadsrätt. De flesta människor, med en medelstor inkomst, som tidigare har hyrt en hyresrätt och som går med att ombilda den till en bostadsrätt, behöver oftast låna [...]


Så bildar man en bostadsrättsförening

11 May 2021

Att bilda en bostadsrättsförening är inte särskilt krångligt, men man bör definitivt känna till hur man går till väga. Detta krävs för att bilda en bostadsrättsförening För att kunna bilda en förening, oavsett om det är en ekonomisk förening, (som en bostadsrättsförening är) eller en ideell sådan, bör det finnas minst 3 personer som bildar [...]


Så värderas din blivande bostadsrätt

15 Feb 2021

Funderar du på att ombilda din hyresrätt till en bostadsrättslägenhet? Många har tjänat stora summor på att ombilda hyresrätt till en bostadsrättslägenhet, så rent ekonomiskt är det är ingen dum idé. "Särskilt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har de som kunnat köpa loss sina hyreslägenheter lyckats tjäna mellan 100 000 - 1 miljon kronor [...]


Därför är ombildningen en god affär

24 Nov 2020

Det som huvudsakligen gör en ombildning från en hyresrätt till en bostadsrättslägenhet till en god affär är det faktum att den som köper en hyresrätt, betalar endast en liten del av vad det kostar att köpa någon annan och likvärdig bostadsrätt i området. Dessutom är det sällan som man betalar någon kontantinsats när man köper [...]


Hur blir man ombildningskonsult?

6 Feb 2020

De allra flesta som blir ombildningskonsulter har arbetat något eller några år som bostads- eller fastighetsmäklare. I grunden kan man antingen vara ingenjör, ekonom eller jurist när man arbetar som bostadsmäklare. "Många mäklare behöver nämligen ha en grundläggande förståelse för fastighetsbyggnad, renoveringar och värdet av dessa. Dessutom är det viktigt att ha ett siffersinne, då [...]


Hur kan man se ombildningskonsulters omdöme?

6 Jan 2020

Att arbeta som ombildningskonsult är ett krävande arbete, men även mycket lukrativt. En ombildningskonsult arbetar ju för att det ska bli en ombildning från hyresrätter till bostadsrätter och får oftast sitt arvode först när ombildningen är ett faktum. Risken finns att det leder till att väldigt många konsulter driver på medlemmarna, det vill säga hyresgästerna att [...]


Hur går ombildningen av Stockholms stad?

6 Dec 2019

Stockholms stad har erbjudit hyresrättsinnehavare i Familjebostäder, Stockholms hem och Svenska bostäder i elva områden runt om i Stockholm om att ombilda sina hyresrätter och göra om dem till bostadsrätter. Detta erbjudande gäller endast under innevarande år fram till den sista december. Då är det slutdatum för en ombildning. Men hur går det? Tiden börjar [...]


Lönar sig ombildning av hyresrätt till bostadsrätt?

6 Nov 2019

Visst lönar det sig på många vis att hoppa på tåget till en ombildning av den egna hyresrätten och köpa den. Varför då? Jo, det lönar sig på så vis att man köper sin hyresrätt till 70-80 procent av marknadsvärdet av bostaden. Väljer man sedan att sälja den, kan man göra en vinst på affären. Hur [...]


Är alla ombildningskonsulter bra?

6 Oct 2019

Det kan inte nog betonas vikten av att anlita rätt ombildningskonsult när man vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. "Om bostadsrättsföreningen anlitar en duktig ombildningskonsult som tar ett fast pris och beroende på om ombildningen blir av, innebär det att ombildningskonsulten verkligen arbetar för att den ska gå i hamn och bli av." Har en [...]


Hur mycket kostar ombildningskonsult i Stockholm?

6 Sep 2019

"Att anlita en ombildningskonsult är inget tvång, men är alltid bra att göra då en ombildning alltid är omfattande vad gäller de olika turer som krävs för att den ska ske på rätt sätt." Kostnaden för att anlita en ombildningskonsult varierar relativt mycket. Detta beroende på var ombildningen ska ske; ska ombildningen ske i ett [...]


Är fler ombildningar svaret på bostadsbristen?

5 Jul 2019

I storstäderna råder det bostadsbrist, medan det på landsbygden råder brist på människor. I mindre städer runt om i landet kan man köpa ett helt slott för den summan som man endast får en etta eller tvåa för i Stockholm, som har landets högsta bostadspriser. För att lösa bostadsbristen försöker både byggföretag och politiker bygga [...]


Det betyder ombildningskonsultens omdöme

5 Apr 2019

Som ombildningskonsult kan det kanske bli frestande att invagga hugade köpare av hyresrätter i tron att det är mer lukrativt köpa loss hyreslägenheterna än vad det egentligen är. Som många kanske inser, är egentligen kontraproduktivt, det förstår vem som helst som tänker efter lite till. Ombildningskonsulter kan i vissa fall agera mer som en vanlig [...]