Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

Finns det risker omvandla till bostadsrätt?

Risker med att omvandla till bostadsrätt

Att köpa en bostad innebär så gott som alltid en risk. Det samma gäller vid en ombildning av en hyresrätt till en bostadsrätt. De flesta människor, med en medelstor inkomst, som tidigare har hyrt en hyresrätt och som går med att ombilda den till en bostadsrätt, behöver oftast låna till köpet, om inte till hela priset, så i alla fall till en del av den. Att låna pengar innebär en risk då man förbinder sig att betala tillbaka lånet. Skulle en stor räntehöjning komma, sitter man fast med en skuld. Det finns många fördelar med att ombilda en hyresrätt till en bostadsrätt, men det finns också risker, även om de som förspråkar för en ombildning helst inte vill nämna dem alls. 

Det innebär det att ombilda till bostadsrätt

Ingen kan garantera att du får tillbaka de pengar som du har köpt bostadsrätten för, den dag som du önskar att sälja den. Däremot får du annat för pengarna. Du får en bostad som du kan påverka precis på de sätt som du önskar. Skulle du vilja göra bostaden mindre eller större, har du den friheten att göra det. Du har möjlighet att bestämma vilka hantverkare som ska anlitas för renoveringar av bostadsrätten och byggnationer av fastigheten där bostadsrätten finns. Många upplever också att de kommer närmare sina grannar om man delar ägarskap över fastigheten, liksom tomten, innergård och eventulla parkeringsplatser och uteplatser.

För- och nackdelar med bostadsrätter

Däremot är det ingen annan än bostadsägaren som är skyldig att renovera bostaden, köpa in alla vitvaror till den och reparera sådant som inte skulle fungera i den.  Den som äger bostadsrätten är som vi ser ensamt ansvarig för att finansiera allt som rör själva bostadsrätten, till skillnad från en hyresrätt. I en sådan är hyresvärden skyldig att förse en hyresgäst med vitvaror och reparationer av hyresrätten.

Det är heller inte lika lätt att flytta från en bostadsrätt, då man bör sälja bostaden innan man kan köpa en ny, om det inte är så att man vill hyra ut den. En hyresrätt kan man alltid säga upp och flytta från, utan garantier på en ny hyresrätt. Å andra sidan får man mycket sällan hyra ut en hyresrätt i andra hand, vilket är lättare med en bostadsrätt. Om man gillar tanken att äga sitt eget hem, kommer man att vilja ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt, men att ombilda en bostad från en hyresrätt till en bostadsrätt innebär ett stort ekonomiskt ansvar. Här finns vissa risker med en ombildning.

Risker vid ombildning

Det finns vissa risker vid ombildningar som den som är med om, bör hålla sig från. En av dem är den att det vid en ombildning finns flera aktörer som kan ha egna ekonomiska vinningar av att en ombildning faktiskt förverkligas. Det är lätt hänt att de presenterar en ekonomisk kalkyl som är underfinansierad vad gäller kostnader för ombildningen. Personerna som omfattas av ombildningen får helt enkelt fel beslutsunderlag. Det finns risk att de får rena rama glädjekalkyler, vilket kan leda till att de skuldsätter sig och blir ekonomiskt ansvariga för större summor än vad de har råd med. 

Det kan fattas pengar till underhåll

När dagen kommer för bostadsrättsägarna ska betala för den gemensamma fastighetens underhåll, är kostnaderna mycket större än vad som tidigare sagts. Då kanske det är många som inte har råd att betala. Då är risken stor att fastigheten får stora brister i underhållet och att de förfaller, vilket på alla sätt innebär en sämre affär för alla inblandade. För att undvika att en sådan situation inträffar, borde man kanske upprätta en mer realistisk underhållsplan. Varför inte göra en realistisk underhållsplan obligatorisk vid alla ombildningar? Bara så skulle en omöjlig skuldsättning kunna undvikas, tror många ekonomer.

Välkommen att kontakta oss idag!16 Aug 2021