Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

Hur blir man ombildningskonsult?

De allra flesta som blir ombildningskonsulter har arbetat något eller några år som bostads- eller fastighetsmäklare. I grunden kan man antingen vara ingenjör, ekonom eller jurist när man arbetar som bostadsmäklare.

"Många mäklare behöver nämligen ha en grundläggande förståelse för fastighetsbyggnad, renoveringar och värdet av dessa. Dessutom är det viktigt att ha ett siffersinne, då man värderar många fastigheter."

Som säljare bör man ha koll på banklån, inkomster och de egna arvodena.

Det går att bli bostadsmäklare även utan den eftergymnasiala utbildningen, men då måste man ge prov på att förstå hur ekonomi fungerar och kunna privat ekonomi i grunden och förstå hur en fastighet ska värderas och hur bostadsmarknaden fungerar i stort och vara en sjusärdeles duktig säljare. Är man ekonomiskt sinnad och har lätt för att lära sig kan man klara sig på att ha en förståelse för ekonomi.

Utbildning till ombildningskonsult

Vill man utbilda sig för att kunna arbeta som ombildningskonsult så finns det några sådana eftergymnasiala utbildningar. Går man en utbildning till, exempelvis bygg- och fastighetsekonom, så får man all den teori som man kan behöva för arbetet. Sedan är det bara att försöka slå in sig på den banan. Förslagsvis kan man fråga om det finns någon möjlighet att arbeta de första åren som praktikant, för att kunna få den erfarenhet som man kan behöva först som mäklare och sedan efter flera års arbete som mäklare även kunna jobba som ombildningskonsult.

Arbeta som ombildningskonsult

Som ombildningskonsult är det du som ska föra en hel process framåt. Det gäller att ta processen igenom flera olika steg. Bland de viktigaste sakerna som man bör göra till en början är att en besiktningsman ska komma och utföra en noggrann besiktning av hela fastigheten. Sedan ska en värderingsman, värdera alla de skilda bostäderna för sig, och ge ett ungefär pris på vad den nybildade bostadsrättsföreningen ska betala för att köpa loss hela fastigheten av den gamla ägaren. 

Viktiga egenskaper som konsult

Välkommen att kontakta oss idag!
6 Feb 2020