Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

Det betyder ombildningskonsultens omdöme

Som ombildningskonsult kan det kanske bli frestande att invagga hugade köpare av hyresrätter i tron att det är mer lukrativt köpa loss hyreslägenheterna än vad det egentligen är. Som många kanske inser, är egentligen kontraproduktivt, det förstår vem som helst som tänker efter lite till. Ombildningskonsulter kan i vissa fall agera mer som en vanlig säljare än som den konsult som hon, eller han egentligen är tillfrågad att agera som; nämligen ge tips och råd oavsett vad slutresultatet blir. Visar det sig att det inte kommer att löna sig för en eventuell bostadsrättsägare att köpa loss en hyreslägenhet, ska det tydligt framkomma i de råd och tips som en ombildningskonsult ger. Endast på så sätt, får de som funderar på att köpa hyreslägenheten chansen att fundera på alternativen på ett seriöst sätt.

En ombildningskonsult blev anmäld fyra gånger

Tidningen Hem & Hyra skriver om ett fall för fem år sedan, där en ombildningskonsult – Restate blev anmäld fyra gånger till Konsumentverket för – som anmälarna tyckte "vilseledande marknadsföring". Anmälarna ansåg att ombildningskonsulten framhöll att ombildningen skulle bli billigare än vad den i själva verket blev. Nu var det inte enbart en och annan som var missnöjda med ombildningskonsultens råd, allt som allt var det var fyra olika hyresgäster i Växjö, Farsta (utanför Stockholm) och i Solberga som anmälde en och samma ombildningskonsult för missledande marknadsföring i samband med ombildning av hyresrätter till bostadsrättslägenheter. Anmälarna ansåg att Restate har drivit på för hårt för att få till stånd en ombildning.

Viktigt med realistiska siffror

Summa summarum som man kan dra, om man läser om anmälningarna som gjordes till Konsumentverket, angående Restate är, att som blivande ägare bör man se upp så att siffrorna som redovisas angående kostnader för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, inte är ensidiga, uppblåsta eller förminskade. Ingen vill känna sig blåst. Här är det viktigt att få in alla aspekter som kan finnas att ombilda en hyresrätt till en bostadsrätt. Och är det en ombildningskonsult som har utelämnat viktiga utgiftsposter i sin kalkyl, bör man som eventuell köpare, reagera själv. Som blivande fastighetsägare – trots att man har en ombildningskonsult – har man själv ett eget ansvar för att  genomföra ett köp eller låta bli. Anser man att ombildningskonsulten är ansvarig för en glädjekalkyl, bör man ta kontakt och diskutera kalkylen med sin ombildningskonsult.

Ingen vinner på en övervärdering av hyresrätt

Det är viktigt att det inte blir överpriser på hyresrätter. För de som är blivande bostadsrättsägare är det viktigt med så realistiska värderingar av hyresrätterna som möjligt. I själva verket kan varje ombildning innebära en avsevärd risk, som alla som väljer att ombilda hyresrätter till bostadsrätter, måste förhålla sig till. Är man villig att axla det stora ansvar som det innebär att bli fastighetsägare? Det handlar ju inte bara om att bli fastighetsägare av sin egen före detta hyreslägenhet, det handlar ju om att ta över ansvaret för hela fastigheten; underhåll och drift. Om de blivande ägarna får en glädjekalkyl, serverade och tar beslut grundade på felaktiga siffror, bör man se till att de ombildningskonsulterna blir utan arbete och inte får fler uppdrag. Att komma med felaktiga siffror, förstör för andra ombildningskonsulter som faktiskt är ärliga och som inte kommer med uppblåsta siffror och lovar vinster som kanske inte kommer.

Vi hjälper dig ombilda din hyresrätt till en bostadsrätt!
5 Apr 2019