Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

Så bildar man en bostadsrättsförening

Att bilda en bostadsrättsförening är inte särskilt krångligt, men man bör definitivt känna till hur man går till väga.

Detta krävs för att bilda en bostadsrättsförening

För att kunna bilda en förening, oavsett om det är en ekonomisk förening, (som en bostadsrättsförening är) eller en ideell sådan, bör det finnas minst 3 personer som bildar en förening, för att det ens ska få kallas en förening.

Vill man alltså bilda en bostadsrättsförening bör alltså minst 3 hyresgäster bilda en bostadsrättsförening och låta namnet registreras hos Bolagsverket. Därefter bör den nya bostadsrättsföreningen sända in en ansökan om att få köpa den fastighet, som man vill ska bli bostadsrätter. Detta görs till Lantmäteriet. Det kallas för att göra ett hembud. Detta är mycket viktigt för att bostadsrättsföreningen ska få en förköpsrätt av fastigheten. När detta sker, innebär det att man på allvar startar en process där hyresrätterna kan ombildas till bostadsrätter.

Anlita ombildninsgkonsult för byråkratin

Oftast anlitar man sedan en ombildningskonsult som känner till alla turer och den juridik som omgärdar en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Den nuvarande fastighetsägaren kontaktas då av ombildningskonsulten som berättar att det finns ett seriöst intresse hos hyresgästerna att ombilda hyresrätterna till bostadsrätter.

En besiktningsman bör sedan komma ut till fastigheten och utföra en teknisk besiktning av den. Även detta är mycket viktigt att det görs, eftersom besiktningsmannen fastslår utifrån vad den personen hittar och ser i fastigheten, vad som behöver göras, renoveras eller byggas för tillfället och inför framtiden. På grundval av det resultat som besiktningsmannen kommer fram till, upprättas sedan en ekonomisk kalkyl som i sin tur fastställer vad de olika lägenheterna kommer att kosta för att hyresrätten ska ombildas till bostadsrätter.

Alla måste informeras om det som händer

Den ekonomiska kalkylen – och de priser som föreslås för att köpa loss sin hyresrätt – bör sedan informeras till samtliga hyresgäster. Det ger alla hyresgäster möjligheten att ta ställning till om de önskar köpa sin hyresrätt och också reagera på den ekonomiska kalkyl som besiktningsmannen har gjort. Finns det då ett intresse för att köpa sin hyresrätt, måste åtminstone 40 procent av alla hyresgäster godkänna den ekonomiska kalkylen och dessutom vilja köpa sin hyresrätt för att en ombildning ska bli verklighet. Den nya bostadsrättsföreningen måste sedan godkänna en ekonomisk plan, som också ska godkännas av Boverket, och av den eller de som eventuellt intygar riktigheten i den ekonomiska planen.

Sedan ska man hålla en stämma

För att det ska bli en ombildning måste föreningen hålla en stämma där åtminstone två tredjedelar av stämman röstar för att omvandla hyresrätterna till bostadsrätter. Även om man röstar ja på den stämman, innebär det inte något tvång att senare köpa sin hyresrätt. En ja-röst innebär endast att man är positiv till ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter. Först efter stämman är det sedan möjligt att köpa sin hyresrätt.

Till ett köp av en gammal hyresrätt krävs det ingen kontantinsats som det annars görs vid ett köp av en bostad. När samtliga har köpt sina hyresrätter, betalar sedan bostadsrättsföreningen den summa som man har kommit överens om, till den gamla fastighetsägaren och fastigheten ägs sedan av bostadsrättsföreningen. Som sådan får alltså bostadsrättsföreningen ta in hyra av de hyresgäster som bor i fastigheten och ta en avgift av de nya bostadsrättsägarna för underhåll av fastigheten.

Välkommen att kontakta oss idag!
11 May 2021