Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

Hur mycket kostar ombildningskonsult i Stockholm?

"Att anlita en ombildningskonsult är inget tvång, men är alltid bra att göra då en ombildning alltid är omfattande vad gäller de olika turer som krävs för att den ska ske på rätt sätt."

Kostnaden för att anlita en ombildningskonsult varierar relativt mycket. Detta beroende på var ombildningen ska ske; ska ombildningen ske i ett attraktivt område någonstans i Stockholm? Eller ska den ske på någon mindre ort på landsbygden? Hur många lägenheter kommer att ombildas? Allt detta avgör hur mycket det kan komma att kosta att anlita en ombildningskonsult.

Se till att få fast offererat arvode

Det är bostadsrättsföreningen som beslutar om man vill anlita en ombildningskonsult och ingår då förhandlingar om priset för ombildningskonsultationen. Det bästa är att begära ett fast pris, som inkluderas i den ekonomiska plan som bostadsrättsföreningen ska godkänna på den stämma som bostadsrättsföreningen måste hålla för att ombildningen ska äga rum. Det fasta priset, betalas då endast om ombildningen blir av. Det innebär att kostnaden inte läggs på enskilda personer eller fastighetsägare.

Schablonen ligger på 100.000-500.00 kronor

Kostnaden för en ombildningskonsult brukar landa någonstans mellan 100.000-500.000 kronor och kan jämföras med en mäklares arvode vid en bostadsförsäljning. Det är inte bara arvodet för en ombildningskonsult som tillkommer på kostnadsposten till bostadsrättsföreningen. Även kostnader för en fastighetsjurist och en teknisk besiktning av fastigheten tillkommer. På samma sätt kostar de intyg som sänds in till den ekonomiska planen. Betalningen av arvoden och avgifter ingår då i den ekonomiska planen som betalas av de nya bostadsrättsägarna och hyresgästerna i fastigheten. 

Detta bör en ekonomisk plan innehålla

En ekonomisk plan bör bland annat innehålla alla de allmänna förutsättningar som krävs för genomförandet av ombildningen. En faktiskt beskrivning av fastigheten, plus en sammanställning av fastighetens renoveringsbehov bör ingå. Den ekonomiska kalkylen bör även innehålla förvärvskostnader och en finansieringsplan. Till detta behöve bostadsrättsföreningens kalkyl och prognos för ekonomin i bostadsrättsföreningen. Det är bra om det även finns med en ekonomisk känslighetskalkyl, det vill säga, vilka risker som kan påverka ekonomin i framtiden. Man bör alltid göra en lägenhetsförteckning och ta med om det finns särskilda förhållanden. 

Detta bör den ekonomiska planen räkna med

Som vid alla ekonomiska åtaganden bör man alltid särskilt kontrollera förhållandet mellan lån och insatser – och om fastigheten riskerar att bli för högt belånad. Man bör även räkna på om räntan som man har räknat med i den ekonomiska planen – är realistisk. Eller är den för optimistisk? Hur troligt är det att hyresgästerna verkligen kommer att köpa sin hyresrätt? Vad kommer avgifterna att bli, jämfört med det man betalade tidigare i hyra? Finns det chanser att få in kommersiella hyresgäster? Kan man få företag att hyra lokaler i fastigheten? Och hur mycket kan man ta i hyra i så fall? Alla dessa saker bör redovisas så realistikt det bara går. Ju närmare verkligheten som kalkylen och den ekonomiska planen kommer, desto bättre kommer ekonomin att vara i bostadsrättsföreningen. En realistisk ekonomisk plan hjälper även till att lättare få lån till köp av hyresrätterna, och hjälper alla nya bostadsägare på det sättet.

Välkommen att kontakta oss idag!
6 Sep 2019