Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

Hur går ombildningen av Stockholms stad?

Stockholms stad har erbjudit hyresrättsinnehavare i Familjebostäder, Stockholms hem och Svenska bostäder i elva områden runt om i Stockholm om att ombilda sina hyresrätter och göra om dem till bostadsrätter. Detta erbjudande gäller endast under innevarande år fram till den sista december. Då är det slutdatum för en ombildning. Men hur går det? Tiden börjar rinna ut för alla hyresrätter att ombildas till bostadsrätter.

Det krävs att 50 procent av alla hyresrättsägare i en och samma fastighet är positiva till att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

"Det innebär inte, att de 50 hyresgästerna kommer att köpa sina hyresrätter. Det räcker med att de helt enkelt är positiva till själva idén om att någon bildar en styrelse och köper loss hela fastigheten vars lägenheter kan bli bostadsrätter. "

Det får inte bli fler än 60 procent

Samtidigt har staden bestämt att när 60 procent av hyresrätterna i ett område har omvandlats till bostadsrätter så får det inte bli fler ombildningar. Detta för att det inte ska bli för många bostadsrätter i ett och samma område – och för att det ännu ska finnas kvar möjligheten att bo kvar i hyresrätter i Stockholm. Men hur stort är intresset för att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt i Stockholm?

Med tanke på att de områden som berörs av denna möjlighet till ombildning är; Husby, Rinkeby, Grimsta (i Vällingby), Hässelby gård, Bagarmossen, Hökarängen, Fagersjö, Rågsved, Skärholmen, Sätra och Västertorp är intresset för en ombildning svagt. Det lyser med sin frånvaro. Endast från Västertorp, Grimsta och Fagersjö har det inkommit 12 intresseanmälningar till staden, skriver Dagens Nyheter i slutet av augusti. I Rinkeby och Husby verkar det inte finnas något intresse alls. Vad det kan bero på, blir upp till var och en att göra kvalificerade gissningar om. 

Stor risk att ombilda i Stockholms förorter

Helt riskfritt är det alltså inte att göra en ombildning. Särskilt i Stockholms ytterförorter. Där kan det blir svårare att hitta köpare om ekonomin skulle svänga och gå in i en lågkonjunktur, menar Mats Wilhelmsson, professor på KTH som tidningen Metro har talat med. Att föra en bostadspolitik, som går ut på att försöka jämna ut bostadsbestånden i segregerade förorter, har hittills inte lyckats, menar han. Om det nu är det som Stockholmspolitikerna i stadshuset har för avsikt.

Ingen vet varför ointresset för ombildning är så stort

Eftersom det är svårt att veta varför inte fler hyresgäster i områden runt om bland Stockholms förorter inte har velat ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter, är det ju svårt att slå fast att det verkligen är en trolig långkonjunktur som är orsaken till det stora ointresset. Eller om budskapet ens har gått fram till en majoritet av de boende i förorterna. Däremot kan man ju önska att fler anmälde sitt intresse.

Det är ju först efter att fastigheten har besiktigats som hyresgästerna får en köpesumma att ta ställning till, och fram till att en köpesumma fastställs, krävs det ju att hyresgästerna visar sitt intresse för en ombildning.

"Det är synd att det är så få som ens visar sitt intresse för en ombildning, då själva processen som verkligen leder fram till en verklig ombildning tar lång tid och många processer ska äga rum innan det blir verklighet – och att anmäla sitt intresse betyder inte på långa vägar att man faktiskt kommer att köpa sin hyresrätt."

Välkommen att kontakta oss idag!
6 Dec 2019