Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

Så värderas din blivande bostadsrätt

Funderar du på att ombilda din hyresrätt till en bostadsrättslägenhet? Många har tjänat stora summor på att ombilda hyresrätt till en bostadsrättslägenhet, så rent ekonomiskt är det är ingen dum idé.

"Särskilt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har de som kunnat köpa loss sina hyreslägenheter lyckats tjäna mellan 100 000 - 1 miljon kronor (minst) på att köpa loss sin lägenhet och sedan sälja den som bostadsrätt."

Det är alltså fullt lagligt att köpa loss en hyresrätt från den tidigare fastighetsägaren, som sedan ombildas till en bostadsrättslägenhet. Hur stor summan blir som man kan tjäna på att låta ombilda sin hyresrätt till bostadsrättslägenhet beror på ett antal faktorer. En av de första saker som bör klaras upp är vilken summa du ska betala för din hyresrättslägenhet. För att klargöra vilka faktorer som påverkar värderingen av den, tar vi här upp några av viktiga faktorer för värderingen av hyresrättslägenheten.

1. Statistik på tidigare försäljningar i samma område

En av de viktigaste faktorerna som påverkar värderingen av lägenheten baseras bland annat på vad övriga bostäder i området (som redan är bostadsrättslägenheter) säljs för. Vad de säljs för, beror nämligen en hel del på läget i förhållande till, till exempel, närhet till kollektiva transporter såsom tunnelbana, pendeltåg eller bussar. En annan viktig faktor är närheten till sjö, hav, natur och skog eller strand. Det är därför som man tar avstamp i vad andra bostäder i samma område har sålts för. Det som avgör en bostads värde är inte enbart bostadens skick, utan det läge som  bostaden har i relation till kollektivtrafik, rekreationsområden och så vidare.

2. Enligt avkastningsvärde på hyresfastigheten

En annan viktig faktor som påverkar värderingen av bostaden är storleken på fastighetens nettotillgångar och tillgångarnas marknadsvärde, minus eventuella lån och skatteskuld. Den som ska köpa bostaden ska vilja ta den ekonomiska risk som det innebär att bli bostadsägare och i förlängningen bli delägare av hela fastigheten i stort.

värdering av bostadsrätt

Värdet av den risken plus vad fastigheten kan dra in på en bostadsmarknad ska avgöra hur stort värde bostaden kan tänkas ha. Kan fastigheten ge en hög eller låg avkastning? Hur mycket kan bostaden, och fastigheten inbringa i framtiden? Här är det ju relativt svårt att förutsäga en kommande framtida avkastning, men man brukar ta ett medelmått på den nuvarande statistiken i området.

3. Hänsyn tas till både köp och försäljning av lägenheter

Man kan alltså inte ge en bedömning av värdet av hyreshus generellt. Här måste man anpassa priset efter upplåtelseformernas skillnader.

"Fastighetspriserna baseras på två marknader – det vill säga vad hyresbostäderna hyrs ut för och vad bostadsrätterna säljs för. Man lägger ihop de båda värdena som sedan blir priset för ombildningen av hyresrätten till ett nytt marknadssegment. Objekten som ombildas till bostadsrätt får ett marknadsvärde som ligger inom detta marknadssegment."

 

Vi hjälper dig ombilda din hyresrätt till en bostadsrätt!
15 Feb 2021