Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

Hur kan man se ombildningskonsulters omdöme?

Att arbeta som ombildningskonsult är ett krävande arbete, men även mycket lukrativt. En ombildningskonsult arbetar ju för att det ska bli en ombildning från hyresrätter till bostadsrätter och får oftast sitt arvode först när ombildningen är ett faktum. Risken finns att det leder till att väldigt många konsulter driver på medlemmarna, det vill säga hyresgästerna att faktiskt gå med på en ombildning, även när det inte är särskilt gynnsamt.

Nu är ju långt ifrån alla ombildningskonsulter oseriösa, men de finns. Senast fick ombildingskonsulten Restate flera anmälningar till Konsumentverket, och missnöjda kunder skriver om det på nätet. Det finns även fall när ombildningskonsulter har agerat oetiskt och har utlovat ekonomiska fördelar med en ombildning som varken är rimliga eller sanna. Bland annat har vissa ombildningskonsulter påstått, hävdar de anmälningar som riktats mot Restate till Konsumentverket, att de uppgett att det inte är särskilt svårt att eller tidskrävande att sitta i en styrelse. Eller att, som en annan anmälare skriver, att de ekonomiska vinsterna med en ombildning förstorades och att man underlät att beskriva nackdelarna med en ombildning.

Saknas auktorisation för ombildningskonsulter

Och det verkar saknas regelverk för vem som får arbeta som ombildningskonsult och en policy som en sådan bör agera efter. Det är synd då detta bedrägliga beteende ger negativa konsekvenser, sämre anseende och mindre förtroende för de ombildningskonsulter som faktiskt arbetar seriöst och på ett etiskt, riktigt sätt. Sanningen att säga, är att en ombildning alltid innebär ett risktagande. Det är ett stort åtagande av en bostadsrättsförening att köpa en fastighet, och att sköta driften av den.

"Men sanningen är samtidigt den att ombildningen innebär potentialen till en vinst, då en rätt skött ekonomi kan ge vinstfördelar, både för bostadsrättsföreningen men även för dem som väljer att köpa loss sina hyresrätter."

Ska det bli en vinst för bostadsrättsföreningen krävs det hårt arbete. Att sitta i en styrelse under själva ombildningen – liksom efter en ombildning, kräver en hel del arbete, tid och engagemang. Det är detta som alla som går med på. Vid en ombildning bör alla medlemmar känna till och inse vidden av det risktagande som man går med på om man väljer att ombilda bostäderna – och lika viktigt är det att inse vilken stor vinst som man kan göra vid en ombildning. Bägge delarna bör målas upp för dem som är beredda till en ombildning.

Arbeta som ombildningskonsult en stor utmanning

Som ju alla förstår, innebär det en verklig utmaning att arbeta som ombildningskonsult – även om den digra utbildning som ombildningskonsulterna har – underlättar. Som ombildningskonsult bör man lyckas med konststycket att informera på ett balanserat sätt det risktagande som medlemmarna tar vid en ombildning. Vissa lyckas med det konststycket, andra inte. Och varje gång som en ombildningskonsult misslyckas med just detta svåra konststycke spiller det över på ett negativt sätt på de ombildningskonsulter som är seriösa och som arbetar hårt med detta arbete.

Ibland blir ombildningskonsulter egna säljare

Om man enbart drivs av samma driv som en säljare, är risken stor att man ger fel signaler till hyrsgästerna som ska ta ställning till en eventuellt ombildning. Det är ju upp till medlemmarna att välja en seriös ombildningskonsult som ger reella råd till dem. Tar man sig tid att googla den ombildningskonsult som man funderar på att anlita kan man runda de som inte är särskilt seriösa och som arbetar mer som säljare – det är ju inte som säljare som man anlitar en ombildningskonsult. De flesta vill ju få kvalitativa råd och stöd under en ombildningsprocess.

Välkommen att kontakta oss idag!
6 Jan 2020