Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

Ombilda hyresrätt Stockholm | Ombildning till bostadsrätt

Är du intresserad av att ombilda hyresrätt i Stockholm?

Vi är marknadsledande när det handlar om att ombilda hyresrätt till bostadsrätt i Stockholm. Vi erbjuder en helhetslösning där vi följer dig från din nuvarande hyreslägenhet tills att du tillsammans med dina grannar bildar en ny BRF. Tack vare vår långa erfarenhet av ombildningar har vi de rätta kunskaperna om vad som behövs för att en ombildning ska fungera på ett smidigt och enkelt sätt. En ombildning kan ibland dra ut på tiden, men den som har tålamod blir rikligt belönad i slutänden. Inte minst på den heta bostadsmarknaden som råder i Stockholm och som slår rekord år efter år.


Intresserad av att ombilda till Hyresrätt? Kontakta oss!

Hos oss har vi all den kompetens och erfarenhet som krävs för att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. När du anlitar du oss får du en strukturerad och kvalitetssäkrad arbetsgång som är framtagen för stora och omfattande ombildningar. Kombinerat med vårt personliga engagemang och den stora servicekänsla som är nödvändig vid arbete med mindre föreningar. Med vår väl utarbetade metod når vi resultat.

eget boende

Här berättar vi om de olika moment som ombildningen består av:

Bilda bostadsrättsförening

Minst tre hyresgäster bildar en bostadsrättsförening som registreras hos Bolagsverket, detta är första steget mot att ombilda en hyresrätt i Stockholm till en bostadsrätt.

Den nybildade bostadsrättsföreningen bör lämna in en intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt till Lantmäteriet, s.k. hembud - detta kan ge föreningen förköpsrätt.

Nu kontaktar vi fastighetsägaren för att berätta att det finns intresse hos hyresgästerna i fastigheten. Detta innebär att förhandlingen om omvandling är igång på allvar.

Teknisk besiktning - ett krav inför ombildning

Nästa steg är att en oberoende besiktningsman utför en teknisk besiktning av fastigheten. Den ska visa vilket skick fastigheten är och innehåller en beskrivning av vilka underhållsåtgärder som måste göras – både nu och längre fram i tiden.

När förhandlingen har lett fram till att föreningen fått ett pris på fastigheten upprättas en ekonomisk kalkyl där det framgår vad respektive lägenhet kommer att kosta samt vad man kommer att få för boendekostnad om man köper sin lägenhet som bostadsrätt vid ombildningen.

Samtliga boende informeras

Kalkylen presenteras sedan på ett informationsmöte för samtliga boende i fastigheten. I samband med denna sammankomst får alla hyresgäster meddela om de är intresserade av en ombildning utifrån de förutsättningar som läggs fram i kalkylen.

Upprättande av ekonomisk plan

Den ekonomiska planen upprättas och ska godkännas av behöriga intygsgivare, godkända av Boverket. I en ekonomisk plan ska det framgå hur finansieringen av köpet ska gå till samt insatsen och avgiften för respektive lägenhet. Registrering av den ekonomiska planen måste ske innan föreningen tar över fastigheten och lägenheterna upplåts till bostadsrättsinnehavarna.

Beslut om ombildning tas på stämman

För att föreningen ska kunna köpa fastigheten och omvandla lägenheterna till bostadsrätter ska beslut fattas på en föreningsstämma (köpstämma). På stämman måste minst två tredjedelar av hyresgästerna rösta ja till omvandlingen. En ja-röst betyder inte att du har förbundit dig att köpa din lägenhet, däremot godkänner du att föreningen köper fastigheten.

När beslutet är taget är det dags för alla som vill köpa sina lägenheter att söka lån. Du kan få ett fördelaktigt låneerbjudande från den bank som föreningen anlitar. Det är lättare att få lån i samband med en ombildning till bostadsrätt eftersom det inte behövs någon kontantinsats.

Vi hjälper dig hela vägen till bostadsrätten

Slutligen är det dags för föreningen att betala till säljaren. Det görs dels via insatser för lägenheterna och dels via lån i föreningen. Bostadsrättsföreningen tar nu över fastigheten och upplåter lägenheterna med bostadsrätt till de före detta hyresgäster som valt att köpa sina lägenheter. Vi har nu hjälpt din förening att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt och du äger ditt boende.

Så smidigt går en omvandling till om du tar hjälp av oss. Intresserad? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig med nästa steg i din bostadskarriär.

 

Äg ditt eget boende - ombilda din hyresrätt!