Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

Är alla ombildningskonsulter bra?

Det kan inte nog betonas vikten av att anlita rätt ombildningskonsult när man vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.

"Om bostadsrättsföreningen anlitar en duktig ombildningskonsult som tar ett fast pris och beroende på om ombildningen blir av, innebär det att ombildningskonsulten verkligen arbetar för att den ska gå i hamn och bli av."

Har en bostadsrättsförening anlitat någon ombildningskonsult och som finns nära området, eller har hjälpt till med ombildning i samma stad, samma kvarter, eller med liknande lägenheter, är det faktorer som talar för att anlita just den ombildningskonsulten.

Det bör en ombildningskonsult göra

En ombildningskonsult bör se till att det genomförs en teknisk besiktning av fastigheten, att man tar in offerter från olika banker som bostadsrättsföreningen kan anlita. En tjänstevillig ombildningskonsult bör även hjälpa till med olika registreringar, ansökningar, anmälningar och deltar i bostadsrättsföreningens stämma. En ombildningskonsult bör även hålla i kontakterna med myndigheter, fastighetsägare och vara delaktig i upprättande av en realistisk kalkyl av kommande boendekostnader. En ombildningskonsult kan även anlitas efter det att ombildningen har ägt rum. Då kan den konsulten vara med vid de första styrelsemöten som bostadsrättsföreningen ska hålla och ge bra råd och tips på hur bostadsrättsföreningen bör gå till väga.

Viktiga kriterier för en bra ombildningskonsult

Bland det viktigaste kriteriet om man ska få en duktig ombildningskonsult, är att de har goda referenser. Referenserna beskriver hur ombildningskonsulten har arbetat med ombildningar tidigare. Referenserna bör i så fall beskriva hur;

  1. Erfarenhet – detta är viktiga kriterier. Ju mer erfaren ombildningskonsulten är, desto smidigare kommer ombildningen att bli. 
  2. Utbildad – eftersom ombildningskonsulten ska hjälpa till vid både de juridiska och ekonomiska spörsmålen, är det mycket viktigt att ombildningskonsulten har rätt slags utbildning som gör den personen kompetent nog för att klara av jobbet.
  3. Tjänstevillig – en ombildningskonsult bör alltid vara tjänstevillig, då ju just det är deras arbete. Man vill inte ha en ombildningskonsult som inte är villig att utföra sina tjänster och plikter.

 

Så får du tag i rätt ombildningskonsult

"Om man känner till någon ombildningskonsult som har hjälpt till vid en ombildning nära det område där fastigheten ligger som man vill ombilda till bostadsrätter, är det en god idé att fråga om att få anlita samma ombildningskonsult."

Kanske man har sett att ombildningen blev lyckad och att de nya bostadsägarna är nöjda med den ombildningskonsulten. Då är det ett gott tecken att anlita samma konsult. Då man tar kontakt med den personen är det bra att vara så förberedd som man bara kan vara. Antagligen vill ombildningskonsulten veta hur många intresserade köpare det finns just då, i vilket skick fastigheten befinner sig i, var det ligger och vilket område som det handlar om.

Om man inte känner ombildningskonsult

Känner man ingen pålitlig ombildningskonsult kan man allit googla "ombildningskonsult Stockholm" för då letar Googles sökmotor upp de ombildningskonsulter som anger att de arbetar i Stockholm. När man inte känner till någon duktig ombildningskonsult från förut, blir det desto viktigare att be om och följa upp referenser om den ombildningskonsult som man funderar att anlita.

Välkommen att kontakta oss idag!
6 Oct 2019