Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

EXPERTERNA PÅ OMBILDNING I STOCKHOLM
EFFEKTIV OCH KOMPETENT VÄGLEDNING

PERSONLIG HJÄLP VID OMBILDNING

Välkommen till din ombildningskonsult i Stockholm!

Vi hjälper dig med ombildning till bostadsrättsförening. Oavsett om du företräder en mindre förening med tre grannar som vill äga sitt bostadshus – eller ett stort område bestående av hundratals lägenheter – så kan vi hjälpa dig med ombildningen till en bostadsrättsförening. Stort eller litet bestånd spelar ingen roll, vi kan hjälpa dig med alla slags ombildningar till bostadsrätter.
Vi har lång erfarenhet och stora kunskaper om alla de olika delar som en ombildning består av. Vill du ombilda hyresrätt till bostadsrätt så är det oss du ska vända dig till – vi har genomfört flera hundra ombildningar med lyckat resultat genom åren.

Vi är med dig hela vägen

Vi är med dig genom hela projektet – från de inledande förhandlingarna till en lyckad slutförd ombildning.

Med hjälp av vår breda kompetens erbjuder vi unika och smidiga helhetslösningar. Vi är en ledande aktör på bostadsmarknaden – var tredje bostadsrättsombildning i Sverige genomförs av oss. Hos oss får du den hjälp du behöver om du vill ombilda till bostadsrätt.

förhandlingar

Våra medarbetare är erfarna och kompetenta. Hos oss finns en lång erfarenhet av de olika moment som det innebär att ombilda en hyreslägenhet till en bostadsrätt, men vi vilar absolut inte på lagrarna – för att vi inte ska hamna på efterkälken i denna ständigt föränderliga bransch, genomgår alla våra medarbetare regelbunden vidareutbildning. På det sättet kan vi leva upp till de krav som du ställer på en ombildningskonsult i Stockholm.

Ombildningskonsult i Stockholm med kunden i fokus

Eftersom våra kunder alltid är viktigast för oss så lägger vi stor vikt vid det personliga bemötandet. En tydlig och lättbegriplig kommunikation med alla hyresgäster är mycket viktig när det handlar om så komplicerade och ekonomiskt betydande saker som en ombildning till en bostadsrätt. Vi skapar en nära och personlig kontakt som vi hoppas ska fortsätta även efter att ombildningen till bostadsrätten är genomförd. Målet är att vi ska fortsätta att förvalta föreningen. Vi värdesätter goda relationer och vill gärna fortsätta att vara ett stöd för din förening under lång tid.

Hör av dig om du är intresserad av att ombilda till bostadsrätt

Är du intresserad av att ditt hyreshus eller bostadsområde ska ombildas till bostadsrätt? Hör av dig till oss så får du reda mer på om hur det går till när man ombildar från hyresrätt till bostadsrätt.

Är du orolig för kostnaden för en BRF-ombildning? Var inte det, vi tar alla kostnader under ombildningen och föreningen behöver inte betala förrän köpet av fastigheten görs och hela ombildningsprocessen är slutförd.

Många fördelar med att anlita oss

Vad finns det då för fördelar med att ombilda en hyresrätt till bostadsrätt? Fördelarna är många. Dels är det en framtidsinvestering som innebär att man har ett eget kapital och därmed en trygghet inför framtiden. Dessutom får du ett direkt inflytande över din lägenhet och huset, inklusive gemensamma utrymmen som parkeringshus/parkeringsplatser, trapphus, tvättstugor, eventuellt gym och annat. Som medlem i bostadsrättsföreningen så är du dessutom med och väljer styrelse och får kontroll och inflytande över olika frågor som renoveringar samt trygghets- och trivselfrågor. Våra ombildningskonsulter har all kompetens för att ni uppnå detta.

Bostadsrätt lönar sig i längden

Boendekostnaden är en annan stor fördel med att ombilda till bostadsrätt. I de flesta fall bor man till en lägre kostnad i en bostadsrätt redan från början, och på sikt blir det med säkerhet billigare. Man bor till självkostnadspris och det är ingen hyresvärd som tar del av vinsten. Dessutom kan du vara säker på att värdet på lägenheten kommer att öka med tiden, i en ombildning är priset på lägenheten ofta bara 65-75 procent av marknadsvärdet. Som medlem i en bostadsrättsförening har du chansen att påverka ditt boende och din boendekostnad, både i nutid och framöver. Detta gör valet lätt, ta kontakt med oss och låt oss bli din ombildningskonsult i Stockholm.

Vi har kunskapen och erfarenheten att guida er igenom en ombildning och vi arbetar alltid med en helhetssyn och med ditt bästa som fokus.

Att låna till sin nybildade bostadsrätt                              

När man lånar till en nybildad bostadsrätt behövs i regel ingen kontantinsats eftersom man köper lägenheten för 65-75 procent av marknadsvärdet och därför är det också lättare att få ett lån i en ombildning.

Här kan du läsa mer om allt som rör ombildningar i Stockholm i allmänhet och om vad en ombildningskonsult kan bidra med i synnerhet. Du hittar alla artiklar här.

Hur blir man ombildningskonsult?

6 feb 2020

De allra flesta som blir ombildningskonsulter har arbetat något eller några år som bostads- eller fastighetsmäklare. I grunden kan man antingen vara ingenjör, ekonom eller jurist när man arbetar som bostadsmäklare. "Många mäklare behöver nämligen ha en grundläggande förståelse för fastighetsbyggnad, renoveringar och värdet av dessa. Dessutom är det viktigt att ha ett siffersinne, då [...]


Hur kan man se ombildningskonsulters omdöme?

6 jan 2020

Att arbeta som ombildningskonsult är ett krävande arbete, men även mycket lukrativt. En ombildningskonsult arbetar ju för att det ska bli en ombildning från hyresrätter till bostadsrätter och får oftast sitt arvode först när ombildningen är ett faktum. Risken finns att det leder till att väldigt många konsulter driver på medlemmarna, det vill säga hyresgästerna att [...]


Hur går ombildningen av Stockholms stad?

6 dec 2019

Stockholms stad har erbjudit hyresrättsinnehavare i Familjebostäder, Stockholms hem och Svenska bostäder i elva områden runt om i Stockholm om att ombilda sina hyresrätter och göra om dem till bostadsrätter. Detta erbjudande gäller endast under innevarande år fram till den sista december. Då är det slutdatum för en ombildning. Men hur går det? Tiden börjar [...]


Lönar sig ombildning av hyresrätt till bostadsrätt?

6 nov 2019

Visst lönar det sig på många vis att hoppa på tåget till en ombildning av den egna hyresrätten och köpa den. Varför då? Jo, det lönar sig på så vis att man köper sin hyresrätt till 70-80 procent av marknadsvärdet av bostaden. Väljer man sedan att sälja den, kan man göra en vinst på affären. Hur [...]


Är alla ombildningskonsulter bra?

6 okt 2019

Det kan inte nog betonas vikten av att anlita rätt ombildningskonsult när man vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. "Om bostadsrättsföreningen anlitar en duktig ombildningskonsult som tar ett fast pris och beroende på om ombildningen blir av, innebär det att ombildningskonsulten verkligen arbetar för att den ska gå i hamn och bli av." Har en [...]


Vi hjälper dig ombilda din hyresrätt till en bostadsrätt!