Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm | 08-400 268 50

EXPERTERNA PÅ OMBILDNING I STOCKHOLM
EFFEKTIV OCH KOMPETENT VÄGLEDNING

PERSONLIG HJÄLP VID OMBILDNING

Välkommen till din ombildningskonsult i Stockholm!

Vi hjälper dig med ombildning till bostadsrättsförening. Oavsett om du företräder en mindre förening med tre grannar som vill äga sitt bostadshus – eller ett stort område bestående av hundratals lägenheter – så kan vi hjälpa dig med ombildningen till en bostadsrättsförening. Stort eller litet bestånd spelar ingen roll, vi kan hjälpa dig med alla slags ombildningar till bostadsrätter.
Vi har lång erfarenhet och stora kunskaper om alla de olika delar som en ombildning består av. Vill du ombilda hyresrätt till bostadsrätt så är det oss du ska vända dig till – vi har genomfört flera hundra ombildningar med lyckat resultat genom åren.

Vi är med dig hela vägen

Vi är med dig genom hela projektet – från de inledande förhandlingarna till en lyckad slutförd ombildning.

Med hjälp av vår breda kompetens erbjuder vi unika och smidiga helhetslösningar. Vi är en ledande aktör på bostadsmarknaden – var tredje bostadsrättsombildning i Sverige genomförs av oss. Hos oss får du den hjälp du behöver om du vill ombilda till bostadsrätt.

förhandlingar

Våra medarbetare är erfarna och kompetenta. Hos oss finns en lång erfarenhet av de olika moment som det innebär att ombilda en hyreslägenhet till en bostadsrätt, men vi vilar absolut inte på lagrarna – för att vi inte ska hamna på efterkälken i denna ständigt föränderliga bransch, genomgår alla våra medarbetare regelbunden vidareutbildning. På det sättet kan vi leva upp till de krav som du ställer på en ombildningskonsult i Stockholm.

Ombildningskonsult i Stockholm med kunden i fokus

Eftersom våra kunder alltid är viktigast för oss så lägger vi stor vikt vid det personliga bemötandet. En tydlig och lättbegriplig kommunikation med alla hyresgäster är mycket viktig när det handlar om så komplicerade och ekonomiskt betydande saker som en ombildning till en bostadsrätt. Vi skapar en nära och personlig kontakt som vi hoppas ska fortsätta även efter att ombildningen till bostadsrätten är genomförd. Målet är att vi ska fortsätta att förvalta föreningen. Vi värdesätter goda relationer och vill gärna fortsätta att vara ett stöd för din förening under lång tid.

Hör av dig om du är intresserad av att ombilda till bostadsrätt

Är du intresserad av att ditt hyreshus eller bostadsområde ska ombildas till bostadsrätt? Hör av dig till oss så får du reda mer på om hur det går till när man ombildar från hyresrätt till bostadsrätt.

Är du orolig för kostnaden för en BRF-ombildning? Var inte det, vi tar alla kostnader under ombildningen och föreningen behöver inte betala förrän köpet av fastigheten görs och hela ombildningsprocessen är slutförd.

Många fördelar med att anlita oss

Vad finns det då för fördelar med att ombilda en hyresrätt till bostadsrätt? Fördelarna är många. Dels är det en framtidsinvestering som innebär att man har ett eget kapital och därmed en trygghet inför framtiden. Dessutom får du ett direkt inflytande över din lägenhet och huset, inklusive gemensamma utrymmen som parkeringshus/parkeringsplatser, trapphus, tvättstugor, eventuellt gym och annat. Som medlem i bostadsrättsföreningen så är du dessutom med och väljer styrelse och får kontroll och inflytande över olika frågor som renoveringar samt trygghets- och trivselfrågor. Våra ombildningskonsulter har all kompetens för att ni uppnå detta.

Bostadsrätt lönar sig i längden

Boendekostnaden är en annan stor fördel med att ombilda till bostadsrätt. I de flesta fall bor man till en lägre kostnad i en bostadsrätt redan från början, och på sikt blir det med säkerhet billigare. Man bor till självkostnadspris och det är ingen hyresvärd som tar del av vinsten. Dessutom kan du vara säker på att värdet på lägenheten kommer att öka med tiden, i en ombildning är priset på lägenheten ofta bara 65-75 procent av marknadsvärdet. Som medlem i en bostadsrättsförening har du chansen att påverka ditt boende och din boendekostnad, både i nutid och framöver. Detta gör valet lätt, ta kontakt med oss och låt oss bli din ombildningskonsult i Stockholm.

Vi har kunskapen och erfarenheten att guida er igenom en ombildning och vi arbetar alltid med en helhetssyn och med ditt bästa som fokus.

Att låna till sin nybildade bostadsrätt                              

När man lånar till en nybildad bostadsrätt behövs i regel ingen kontantinsats eftersom man köper lägenheten för 65-75 procent av marknadsvärdet och därför är det också lättare att få ett lån i en ombildning.

Här kan du läsa mer om allt som rör ombildningar i Stockholm i allmänhet och om vad en ombildningskonsult kan bidra med i synnerhet. Du hittar alla artiklar här.

Är alla ombildningskonsulter bra?

6 okt 2019

Det kan inte nog betonas vikten av att anlita rätt ombildningskonsult när man vill ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. "Om bostadsrättsföreningen anlitar en duktig ombildningskonsult som tar ett fast pris och beroende på om ombildningen blir av, innebär det att ombildningskonsulten verkligen arbetar för att den ska gå i hamn och bli av." Har en [...]


Hur mycket kostar ombildningskonsult i Stockholm?

6 sep 2019

"Att anlita en ombildningskonsult är inget tvång, men är alltid bra att göra då en ombildning alltid är omfattande vad gäller de olika turer som krävs för att den ska ske på rätt sätt." Kostnaden för att anlita en ombildningskonsult varierar relativt mycket. Detta beroende på var ombildningen ska ske; ska ombildningen ske i ett [...]


Så bildar man en bostadsrättsförening

6 aug 2019

Att bilda en bostadsrättsförening är inte särskilt krångligt, men man bör definitivt känna till hur man går till väga. För att kunna bilda en förening, oavsett om det är en ekonomisk förening, (som en bostadsrättsförening är) eller en ideell sådan, bör det finnas minst 3 personer som bildar en förening, för att det ens ska [...]


Är fler ombildningar svaret på bostadsbristen?

5 jul 2019

I storstäderna råder det bostadsbrist, medan det på landsbygden råder brist på människor. I mindre städer runt om i landet kan man köpa ett helt slott för den summan som man endast får en etta eller tvåa för i Stockholm, som har landets högsta bostadspriser. För att lösa bostadsbristen försöker både byggföretag och politiker bygga [...]


Finns det risker omvandla till bostadsrätt?

5 jun 2019

Att köpa en bostad innebär så gott som alltid en risk. Det samma gäller vid en ombildning av en hyresrätt till en bostadsrätt. De flesta människor, med en medelstor inkomst, som tidigare har hyrt en hyresrätt och som går med att ombilda den till en bostadsrätt, behöver oftast låna till köpet, om inte till hela [...]


Vi hjälper dig ombilda din hyresrätt till en bostadsrätt!