Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm

Lönar sig ombildning av hyresrätt till bostadsrätt?

Visst lönar det sig på många vis att hoppa på tåget till en ombildning av den egna hyresrätten och köpa den. Varför då? Jo, det lönar sig på så vis att man köper sin hyresrätt till 70-80 procent av marknadsvärdet av bostaden. Väljer man sedan att sälja den, kan man göra en vinst på affären.

Hur länge får man ha hyresrätten som ombildats till bostadsrätt innan man får sälja den? På den frågan är svaret att det inte finns någon sådan tidsgräns på det sättet. Man får ju sälja den precis när som helst. 

"Det är mycket viktigt att tänka på att den som väljer att ingå i en bostadsrättsförening inte bara köper den egna hyresrätten, utan även köper hela fastigheten tillsammans med alla andra som ingår i den nybildade bostadsrättsföreningen. "

Viktigt välja rätt styrelse i en bostadsrättsförening

När man köper sin egen hyresrätt, blir man automatiskt medlem i den bostadsrättsförening som bildas vid en ombildning. Och den nybildade bostadsrättsföreningen blir ägare till hela fastigheten och har ansvaret för driften av den. De blir ansvariga för alla inköp, för investeringar och alla de skulder som man drar på sig vid ett fastighetsköp. Har man då en styrelse som saknar kompetensen att sköta en omfattande ekonomi kan man göra en ganska så dålig affär. Därför är det mycket viktigt, som medlem i en bostadsrättsförening, att välja en styrelse som har rätta kompetensen att sköta driften av fastigheten och ha en god och stabil ekonomi. 

Styrelsen tar ansvar för driften av hela fastigheten

När man gör en ombildning av en hyresrättsfastighet och köper hela fastigheten måste man först göra en besiktning av den. Man anlitar alltid en auktoriserad besiktningsman från Boverket som gör en grundlig utredning om i vilket skick som fastigheten har. Beroende sedan på vad besiktningsmannen kommer fram till, bör man lägga upp en ekonomisk plan för hur fastigheten ska drivas och underhållas. Skulle det visa sig att fastigheten har stora behov av dyra renoveringar som föreningen måste betala för, ja då kan ekonomin snabbt bli dålig i bostadsrättsföreningen. Det kostar ganska så mycket att byta stammar, lägga om tak och göra lokalanpassningar. Det är också besiktningen som ligger till grund för hur mycket bostäderna ska kosta om man väljer att ombilda.

Kan man verkligen sänka avgiften vid en ombildning?

Vissa ombildningskonsulter lovar guld och gröna skogar vid en eventuell ombildning. Det är många som utlovar sänkta avgifter för den som väljer att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt, men det är lika fel – eller rätt – som att titta i en kristallkula för att spå framtiden. Det enkla svaret är att man faktiskt inte vet vad avgiften kommer att bli.

"Och det är snarare den osäkerheten som hyresgästerna ska förhålla sig till när man väljer att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt, än att man säkert och på förhand kan tala om att avgiften kommer att sänkas. I värsta fall kan det till och med bli så att avgiften blir högre, än när man hyrde sin lägenhet."

Välkommen att kontakta oss idag!
6 Nov 2019