Ombildningskonsult Stockholm

Ombilda din hyresrätt i Stockholm | 08-400 268 50

EXPERTERNA PÅ OMBILDNING I STOCKHOLM
EFFEKTIV OCH KOMPETENT VÄGLEDNING

PERSONLIG HJÄLP VID OMBILDNING

Välkommen till din ombildningskonsult i Stockholm!

Vi hjälper dig med ombildning till bostadsrättsförening. Oavsett om du företräder en mindre förening med tre grannar som vill äga sitt bostadshus – eller ett stort område bestående av hundratals lägenheter – så kan vi hjälpa dig med ombildningen till en bostadsrättsförening. Stort eller litet bestånd spelar ingen roll, vi kan hjälpa dig med alla slags ombildningar till bostadsrätter.
Vi har lång erfarenhet och stora kunskaper om alla de olika delar som en ombildning består av. Vill du ombilda hyresrätt till bostadsrätt så är det oss du ska vända dig till – vi har genomfört flera hundra ombildningar med lyckat resultat genom åren.

Vi är med dig hela vägen

Vi är med dig genom hela projektet – från de inledande förhandlingarna till en lyckad slutförd ombildning.

Med hjälp av vår breda kompetens erbjuder vi unika och smidiga helhetslösningar. Vi är en ledande aktör på bostadsmarknaden – var tredje bostadsrättsombildning i Sverige genomförs av oss. Hos oss får du den hjälp du behöver om du vill ombilda till bostadsrätt.

förhandlingar

Våra medarbetare är erfarna och kompetenta. Hos oss finns en lång erfarenhet av de olika moment som det innebär att ombilda en hyreslägenhet till en bostadsrätt, men vi vilar absolut inte på lagrarna – för att vi inte ska hamna på efterkälken i denna ständigt föränderliga bransch, genomgår alla våra medarbetare regelbunden vidareutbildning. På det sättet kan vi leva upp till de krav som du ställer på en ombildningskonsult i Stockholm.

Ombildningskonsult i Stockholm med kunden i fokus

Eftersom våra kunder alltid är viktigast för oss så lägger vi stor vikt vid det personliga bemötandet. En tydlig och lättbegriplig kommunikation med alla hyresgäster är mycket viktig när det handlar om så komplicerade och ekonomiskt betydande saker som en ombildning till en bostadsrätt. Vi skapar en nära och personlig kontakt som vi hoppas ska fortsätta även efter att ombildningen till bostadsrätten är genomförd. Målet är att vi ska fortsätta att förvalta föreningen. Vi värdesätter goda relationer och vill gärna fortsätta att vara ett stöd för din förening under lång tid.

Hör av dig om du är intresserad av att ombilda till bostadsrätt

Är du intresserad av att ditt hyreshus eller bostadsområde ska ombildas till bostadsrätt? Hör av dig till oss så får du reda mer på om hur det går till när man ombildar från hyresrätt till bostadsrätt.

Är du orolig för kostnaden för en BRF-ombildning? Var inte det, vi tar alla kostnader under ombildningen och föreningen behöver inte betala förrän köpet av fastigheten görs och hela ombildningsprocessen är slutförd.

Många fördelar med att anlita oss

Vad finns det då för fördelar med att ombilda en hyresrätt till bostadsrätt? Fördelarna är många. Dels är det en framtidsinvestering som innebär att man har ett eget kapital och därmed en trygghet inför framtiden. Dessutom får du ett direkt inflytande över din lägenhet och huset, inklusive gemensamma utrymmen som parkeringshus/parkeringsplatser, trapphus, tvättstugor, eventuellt gym och annat. Som medlem i bostadsrättsföreningen så är du dessutom med och väljer styrelse och får kontroll och inflytande över olika frågor som renoveringar samt trygghets- och trivselfrågor. Våra ombildningskonsulter har all kompetens för att ni uppnå detta.

Bostadsrätt lönar sig i längden

Boendekostnaden är en annan stor fördel med att ombilda till bostadsrätt. I de flesta fall bor man till en lägre kostnad i en bostadsrätt redan från början, och på sikt blir det med säkerhet billigare. Man bor till självkostnadspris och det är ingen hyresvärd som tar del av vinsten. Dessutom kan du vara säker på att värdet på lägenheten kommer att öka med tiden, i en ombildning är priset på lägenheten ofta bara 65-75 procent av marknadsvärdet. Som medlem i en bostadsrättsförening har du chansen att påverka ditt boende och din boendekostnad, både i nutid och framöver. Detta gör valet lätt, ta kontakt med oss och låt oss bli din ombildningskonsult i Stockholm.

Vi har kunskapen och erfarenheten att guida er igenom en ombildning och vi arbetar alltid med en helhetssyn och med ditt bästa som fokus.

Att låna till sin nybildade bostadsrätt                              

När man lånar till en nybildad bostadsrätt behövs i regel ingen kontantinsats eftersom man köper lägenheten för 65-75 procent av marknadsvärdet och därför är det också lättare att få ett lån i en ombildning.

 

Vi hjälper dig ombilda din hyresrätt till en bostadsrätt!